Ancylis kenneli Östlig sikelvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Rödbruna framvingar med utdragen spets. Vitt stråk längs framkanten i inre 1/3 viker av som grått tvärband och avskiljer rundad trekantig fläck vid bakkanten. Grå fläck vid bakhörnet. Vita streck från framkanten i yttre delen.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Filipendula ulmaria

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Ancylis unculana
Getapelsikelvecklare
Ancylis paludana
Kärrvialssikelvecklare
Ancylis badiana
Gökärtssikelvecklare