Nitton arter där nästan har framhörnet utdraget i en mer eller mindre tydlig spets som givet släktet dess svenska namn. Variationen inom arterna är med något undantag begränsad och i de flesta fall går det att hitta rätt art utan större problem. Det finns dock några par där det krävs försiktighet, speciellt obtusana/comptana, geminana/subarcuana och den mycket vanliga badiana och sällsynta paludana. Majoriteten av arterna flyger under vår och försommar.

Ancylis
Sikelvecklare

19 Arter
Välj sida: Fotoöversikt Detaljer

Ancylis unguicella
Ljungsikelvecklare
Ancylis uncella
Gråfläckssikelvecklare
Ancylis laetana
Aspsikelvecklare
Ancylis kenneli
Östlig sikelvecklare
Ancylis obtusana
Trubbsikelvecklare
Ancylis comptana
Smultronsikelvecklare
Ancylis upupana
Almsikelvecklare
Ancylis geminana
Grårandssikelvecklare
Vingbredd: 10-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Betula pubescens, Calluna, Cornus, Corylus, Cotoneaster, Crataegus, Dryas octopetala, Erica, Fagus, Filipendula ulmaria, Fragaria, Frangula alnus, Lathyrus, Lathyrus palustris, Ligustrum, Lythrum salicaria, Malus, Populus nigra, Populus tremula, Potentilla, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus padus, Prunus spinosa, Pyrus, Quercus, Rhamnus, Rosa, Rubus, Salix aurita, Salix caprea, Salix cinerea, Salix repens, Teucrium, Thymus, Trifolium, Ulmus, Vaccinium, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis, Vicia