Amphipyra pyramidea Pyramidbuskfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Bruna framvingar med två vågiga ljusa tvärlinjer med mörk kant. Oftast tydlig oval i form av lite ljus ring. Yttre tvärlinjen går rakt mot bakkanten och den inre viker av inåt vid framkanten. Kopparfärgade bakvingar.
©
♀+♂
Vingbredd: 40-52 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Carpinus, Crataegus, Frangula alnus, Fraxinus, Ligustrum, Lonicera, Populus, Prunus spinosa, Quercus, Salix, Syringa, Tilia, Ulmus

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Amphipyra berbera
Storringat buskfly
Amphipyra perflua
Poppelbuskfly