Fem brunaktiga arter som gömmer dig i skrymslen under dagen och som ofta springer iväg som en mus när de blir störda. Pyramidea och berbera mycket lika. De övriga tämligen karakteristiska. Livida migrant som observerades första gången 2013. Larverna har en upphöjning på 11:e segmentet.

Amphipyra
Buskflyn

5 Arter
Detaljer

Amphipyra pyramidea
Pyramidbuskfly
Amphipyra berbera
Storringat buskfly
Amphipyra livida
Svart buskfly
Amphipyra perflua
Poppelbuskfly
Amphipyra tragopoginis
Treprickigt buskfly
Vingbredd: 33-56 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia campestris, Artemisia vulgaris, Betula, Carpinus, Corylus, Crataegus, Epilobium, Frangula alnus, Fraxinus, Galium, Geranium, Hieracium, Ligustrum, Lonicera, Plantago, Populus, Populus tremula, Prunus, Prunus spinosa, Quercus, Rumex, Salix, Sanguisorba minor, Sorbus, Syringa, Taraxacum, Thalictrum, Tilia, Ulmus, Verbascum