Actebia praecox Grönt jordfly

Alla foton
Kännetecken: Omisskännelig. Smala silvergröna framvingar. Stor gulaktig oval och njurfläck. Diffust purpurfärgat tvärband i ytterfältet.
©
♀+♂
Vingbredd: 35-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia, Cerastium, Lotus, Salix repens, Stellaria