Två arter med smala framvingar. Praecox mycket karakteristisk, fennica kan påminna om andra jordflyn. Fennica var åtminstone tillfälligt bofast under 1970- och 1980-talet men har knappt setts till sedan dess.

Actebia
Jordflyn

2 Arter
Detaljer

Actebia praecox
Grönt jordfly
Actebia fennica
Ljusfläckat jordfly
Vingbredd: 35-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia, Atriplex, Cerastium, Lathyrus, Lotus, Rumex acetosella, Salix, Salix repens, Stellaria, Vaccinium uliginosum