Acleris roscidana Större aspvårvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Stor med grå framvingar (fjällen är vita med svart prick) vars framkant är svagt konkav i yttre halvan. Svart prick långt in nära bakkanten. Antydan till tunna mörka tvärlinjer i ytterdelen av vingen.
©
♀+♂
Vingbredd: 23-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Acleris logiana
Björkvårvecklare