Innehåller totalt trettiosju arter med tre släkten med en karakteristisk art vardera och det svåra släktet Acleris som innehåller trettiofyra arter varav några av de mest variabla arterna som finns. Vilar med vingarna lite överlappande och i stort sett plant mot underlaget. Stor försiktighet krävs för många arter i Acleris och några artpar kan inte med säkerhet skiljas utan undersökning av genitalier. Många av arterna har grupper av resta fjäll spridda på vingarna.

Tortricini
Vecklare

4 Genus, totalt 37 arter
Fotoöversikt Detaljer

Spatalistis
Bredvecklare
Tortrix
Bredvecklare
Aleimma
Bredvecklare
Acleris
Vårvecklare