Acleris arcticana Arktisk vårvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Grå framvingar med brett ljusare tvärband i inre halvan. Oregelbundna ljusa fläckar i yttre delen av vingen och svarta tvärgående streck, En form har långt rödbrunt längsgående stråk mitt i vingen.På myrar.
©
♀+♂
Vingbredd: 13-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix glauca

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Acleris implexana
Rostgrå vårvecklare
Acleris hastiana
Videvårvecklare