Acleris rhombana Sikelhöstvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Brungula framvingar med i regel tydligt mörkare nätmönster. Vinghörnet utdraget i en spets och ytterkantens vingfransar vita centralt och mörka mot hörnen. Mörkt tvärband 2/3 ut som varierar i utbredning.
©
♀+♂
Vingbredd: 13-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Corylus avellana, Crataegus, Malus, Prunus, Pyrus, Quercus, Rosa, Sorbus aucuparia

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Aleimma loeflingiana
Gul ekbredvecklare
Acleris shepherdana
Älggräshöstvecklare
Acleris aspersana
Smultronhöstvecklare