Cucullia fraudatrix Gråbokapuschongfly

Alla foton
Kännetecken: Omisskännelig. Gråbruna framvingar med 3 bruna och svarta tvärband i främre halvan som möter framkanten med rät vinkel. Diffus njurfläck och oval. Tre svarta längsstreck i ytterfältet. Kapuschong på mellankroppen.
©
♀+♂
Vingbredd: 36-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia absinthium, Artemisia campestris, Artemisia vulgaris