Hyles gallii Brunsprötad skymningssvärmare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Bruna antenner med vit spets. Framvingarna mörkbruna med ockragult medianband som smalnar av mot hörnet. Bakvinge med ockragult mellanfält med röd inre del med vit fläck vid bakkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 60-80 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Circaea, Epilobium montanum, Galium aparine, Galium verum, Plantago major

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Hyles euphorbiae
Vitsprötad skymningssvärmare
Hyles livornica
Vitribbad skymningssvärmare