Endothenia nigricostana Stinksyskevecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråsvart framvinge med blågrå teckning i form av bl.a. tvärstreck från framkanten. Stor gul eller gulbrun fläck vid bakkanten mitt på vingen. Fläcken kan ibland vara diffus.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lamium, Stachys palustris, Stachys sylvatica

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Endothenia pullana
Knölsyskevecklare