Ectoedemia sericopeza Lönnfruktsdvärgmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Svartbrun framvinge med gulvit teckning i form av basfläck, tvärband 2/5 ut och par av kantfläckar 4/5 ut. Mellankropp mörk med vit kant. Huvud gult till rostbrunt. Kragen gulvit. Ögonlock vita.
©
♀+♂
Vingbredd: 6-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer platanoides

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Ectoedemia louisella
Naverlönnsdvärgmal
Ectoedemia decentella
Tysklönnsfruktdvärgmal
Ectoedemia albibimaculella
Mjölondvärgmal