Båda arterna relativt små med ljusa framvingar med två tvärlinjer. Larverna lever socialt nära marken i vitaktiga spunna bon.

Malacosoma
Ringspinnare

Fotoöversikt, 2 arter (av 2)
Detaljer
Malacosoma neustrium
Malacosoma neustrium
Buskringspinnare
Malacosoma castrense
Malacosoma castrense
Ängsringspinnare