Fem ganska små arter där hanarna har blå vingar med svart sömfält och honorna bruna med varierande mängd blå pudring i inre delen och ofta orange halvmånar på bakvingarna. Bakvingens undersida har tvärband av orange fläckar i yttre delen med ögonfläckar utanför dessa. I inre delen finns det svarta fläckar med ljus kant. Högnordisk blåvinge knuten till norra fjällen och kronärtsblåvinge mycket sällsynt i två begränsade områden. De övriga tre arterna allmänna.

Plebejus
Blåvingar

5 Arter
Detaljer

Plebejus argus
Ljungblåvinge
Plebejus idas
Hedblåvinge
Plebejus argyrognomon
Kronärtsblåvinge
Plebejus optilete
Violett blåvinge
Plebejus aquilo
Högnordisk blåvinge
Vingbredd: 20-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthyllis, Astragalus, Astragalus alpinus, Astragalus glycyphyllos, Calluna, Calluna vulgaris, Cymbalaria muralis, Cytisus, Erica tetralix, Galega, Genista, Helianthemum, Hippocrepis, Lotus, Lotus corniculatus, Medicago, Melilotus, Ononis, Oxytropis campestris, Saxifraga aizoides, Saxifraga oppositifolia, Trifolium, Ulex, Vaccinium uliginosum