32 arter som består av de karakteristiska grupperna guldvingar, blåvingar och snabbvingar. Gullvivefjärilarna bara en art som närmast påminner om en liten nätfjäril och som har begränsad utbredning. Hanarnas framben är förkortade och används inte vid gång. Larverna har platt undersida och välvd översida och litar till sitt kamouflage. Larverna utsöndrar ämnen som innehåller socker och aminosyror som attraherar myror som vårdar larverna. I några fall så väl att de bär hem larverna till boet och matar dem.

Lycaenidae
Juvelvingar

2 Underfamiljer, totalt 32 arter
Fotoöversikt Detaljer

Riodininae
Gullvivefjärilar
Lycaeninae
Juvelvingar