Sex arter som alla är lätta att identifiera. Pyrausta har en unik kombination av mörkgrå framvingar med svarta fläckar och karakteristisk orangegul bakre del av bakkroppen. Övriga arter är svartvita med konstant och distinkt teckning. Några av dem påminner lite om spinnmalar men det finns förutom storleken tydliga skillnader i teckningen.

Ethmia
Sorgmalar

6 Arter
Detaljer

Ethmia dodecea
Prickig stenfrömal
Ethmia quadrillella
Lungörtssorgmal
Ethmia pusiella
Större stenfrömal
Ethmia terminella
Gråkantad sorgmal
Ethmia pyrausta
Ängsrutemal
Ethmia bipunctella
Blåeldssorgmal
Vingbredd: 15-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anchusa, Cynoglossum, Echium vulgare, Lithospermum, Lithospermum officinale, Pulmonaria officinalis, Symphytum, Symphytum officinale, Thalictrum