Sju arter i två utseendemässigt mycket skilda grupper som alla är lätta att identifiera. I Ethmia har pyrausta en unik kombination av mörkgrå framvingar med svarta fläckar och karakteristisk orangegul bakre del av bakkroppen. Övriga arter i Ethmia är svartvita med konstant och distinkt teckning. Några av dem påminner lite om spinnmalar men det finns förutom storleken tydliga skillnader i teckningen. Den enda arten i Orophia är brungul med mycket långa palper med karakteristiskt utseende.

Ethmiinae
Sorgmalar

2 Genus, totalt 7 arter
Fotoöversikt Detaljer

Ethmia
Sorgmalar
Orophia
Praktmalar
Vingbredd: 13-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anchusa, Campanula persicifolia, Campanula rotundifolia, Cynoglossum, Echium vulgare, Lithospermum, Lithospermum officinale, Pulmonaria officinalis, Symphytum, Symphytum officinale, Thalictrum