Trettiosju arter där majoriteten är mörkbruna med ljusa streck från framkanten och väldigt många har också en framträdande ljus fläck från bakkanten mitt på vingen.De flesta arter har en mer eller mindre tydlig ljusare fläck med längsgående svarta streck i bakre delen av ytterfältet. Denna brukar kallas för spegel och har i regel metalliska inre och yttre begränsningar. Många av arterna är mycket lika varandra och bör samlas in för säker artbestämning. Finns också en del liknade arter i närliggande släkten.

Cydia
Borrvecklare

37 Arter
Välj sida: Fotoöversikt Detaljer

Cydia fissana
Dubbelmånvecklare
Cydia compositella
Klövervecklare
Cydia pallifrontana
Sötvedelsvecklare
Cydia aureolana
Fjällvedelsvecklare
Cydia caecana
Skogsklövervecklare
Cydia discretana
Humlevecklare
Cydia gemmiferana
Backvialsvecklare
Cydia jungiella
Majvecklare