Två arter som i normalfallet är lätta att identifiera. Dock kan blekta exemplar av Campaea margaritaria och de ovanliga gröna formerna av Hylaea fasciaria möjligen vålla lite huvudbry.

Campaeini
Campaeini

2 Genus, totalt 2 arter
Fotoöversikt Detaljer

Campaea
Skogsmätare
Hylaea
Skogsmätare
Vingbredd: 23-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Betula, Carpinus, Corylus, Fagus, Larix decidua, Picea abies, Pinus sylvestris, Prunus, Quercus, Salix caprea