Varierar mycket i grundfärg. Nästan alla har olika nyanser i den röda delen av spektrumet, men det finns gröna exemplar. Två lite vågiga tvärlinjer begränsar mittfält som ofta är lite mörkare. Alla vingkanter mjukt rundade. De röda är omisskänneliga. De ovanliga gröna formerna kan förväxlas med andra gröna mätare.

Hylaea
Skogsmätare

1 Arter
Detaljer

Hylaea fasciaria
Barrskogsmätare
Vingbredd: 23-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Larix decidua, Picea abies, Pinus sylvestris