En omisskännelig art. Stor. Framvingar grönsvartglänsande med vitgula till orange fläckar. Bakvingar karminröda med svarta fläckar i yttre halvan. Dagaktiv.

Callimorpha
Björnspinnare

1 Arter
Detaljer

Callimorpha dominula
Fläckig glansspinnare
Vingbredd: 45-58 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: