Arter med Aegopodium (Kirskålar) som värdväxt

Antal arter i listan: 12
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Agonopterix heraclianaFlockblomsterplattmal66500
Agonopterix ciliellaFransplattmal66600
Agonopterix angelicellaSträtteplattmal69000
Depressaria sordidatellaHundkexplattmal70400
Olindia schumacheranaLundskuggvecklare162300
Epermenia illigerellaRödgul kirskålsmal198100
Epermenia falciformisRödgul strättemal198200
Papilio machaonMakaonfjäril250500
Eupithecia selinataKirskålsmalmätare311100
Eupithecia trisignariaSpenörtsmalmätare311200
Hypena proboscidalisBrunstreckat näbbfly327960
Dasypolia templiTempelfly365850