Kännetecken: Ej inlagda

Agonopterix
angelicella

Strätteplattmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 16-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aegopodium, Angelica, Heracleum sphondylium, Laserpitium

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Agonopterix selini
Krusfröplattmal
Agonopterix parilella
Backsiljeplattmal
Agonopterix atomella
Ginstplattmal