Kännetecken: Ej inlagda

Syncopacma
cinctella

Vitfläckspalpmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 10-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lotus corniculatus

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Chionodes lugubrellus
Tvåbandad stävmal