Sex arter med mörkgrå framvingar där de flesta har antingen ett ljust tvärband 2/3 ut alternativt par av kantfläckar. Enda undantaget är karvoneni som helt saknar teckning. De tre arterna med helt tvärband kan skiljas åt på kännetecken på undersidan av framvingen. Palperna är ganska långa och uppåt- och bakåtrikade. Antennerna hos flera av arterna är tydligt ringade. Larverna lever mellan sammanspunna blad.

Syncopacma
Palpmalar

6 Arter
Detaljer

Syncopacma sangiella
Motfläckspalpmal
Syncopacma cinctella
Vitfläckspalpmal
Syncopacma wormiella
Mindre käringtandspalpmal
Syncopacma karvoneni
Vickerpalpmal
Vingbredd: 9-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Genista pilosa, Lathyrus palustris, Lathyrus pratensis, Lotus corniculatus, Medicago, Melilotus albus, Trifolium, Trifolium pratense, Vicia cracca