Kännetecken: Grå framvingar, kluvna till 2/3 och med längsgående rader av vita fläckar. Mörk dubbelfläck vid inskärningens bas. Stor mörk fläck på främre fliken på framvingen. Bakvingar mörkgrå. Grå fransar på främre fliken.

Stenoptilia
pneumonanthes

Klockgentianafjädermott

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 17-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Gentiana pneumonanthe

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Stenoptil. bipunctidactyla
Ängsväddsfjädermott
Stenoptilia pelidnodactyla
Mandelblommefjädermott
Stenoptilia pterodactyla
Teveronikefjädermott
Stenoptilia zophodactyla
Arunfjädermott
Stenoptilia veronicae
Strandveronikefjädermott
Stenoptilia islandica
Tuvbräckefjädermott