Kännetecken: Brunsvarta framvingar med rikligt med silvergrå teckning i from av 4-5 oregelbundna tvärlinjer.

Retinia
resinella

Hartsgallvecklare

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 15-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pinus sylvestris

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Retinia perangustana
Lärkkottsvecklare