Kännetecken: Grågula framvingar med rödbrun månformad fläck vid bakkanten 1/4 ut och triangel vid bakkanten drygt halvvägs ut i samma nyans. Rostbrun teckning i ytterdelen från framkanten mot bakhörnet.

Pelochrista
huebneriana

Månskärerotvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 17-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: