Fyra arter med sinsemellan mycket olika teckning. Kan möjligen förväxlas med arter i närliggande släkten, men normalt enkla att bestämma. Möjligen undantaget caecimaculana som liknar ett par arter i släktet Eucosma.

Pelochrista
Rotvecklare

4 Arter
Detaljer

Pelochrista caecimaculana
Rödklintsrotvecklare
Pelochrista mollitana
Krisslerotvecklare
Pelochrista infidana
Fältmalörtsrotvecklare
Pelochrista huebneriana
Månskärerotvecklare
Vingbredd: 11-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia, Artemisia campestris, Carduus, Centaurea jacea, Centaurea nigra, Epilobium, Inula, Serratula