Kännetecken: Gråbruna och vita spräckliga framvingar med ett långt längsgående brunrött stråk i inre bakre delen. Svart tvärband 1/3 ut som viker av inåt vid framkanten och ett 4/5 ut som inte når bakkanten. Båda har vit skuggning.

Ephestia
mistralella

Kråkrismott

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 14-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Cadra cautella
Kortvingat fruktmott
Vitula biviella
Tallhängemott