Tre gråaktiga arter med två mer eller mindre tydliga tvärlinjer 1/3 respektive 4/5 ut. Distinkt tecknade exemplar kan normalt identifieras från foto, men mer diffusa exemplar bör samlas in för säker artbestämning. Kuehniella och elutella påträffas inomhus eller i nära anslutning till bebyggelse.

Ephestia
Olikmott

3 Arter
Detaljer

Vingbredd: 14-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: