Kännetecken: Gråsvart framvinge med blågrå teckning i form av bl.a. tvärstreck från framkanten. Diffus gul eller gulbrun fläck vid bakkanten mitt på vingen.

Endothenia
pullana

Knölsyskevecklare

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 10-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Stachys palustris

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Endothenia nigricostana
Stinksyskevecklare