Kännetecken: Svartgrå framvingar med ett ljusare grått tvärband med mörk mittlinje strax innanför mitten och liknande tvärband utanför mot bakhörnet. Många fjäll har vita spetsar, speciellt i yttre delen. Liten art.

Corticivora
piniana

Dvärgtallvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 8-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pinus sylvestris

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Retinia perangustana
Lärkkottsvecklare