Kännetecken: Smala brungrå framvingar. Antennerna ringade i vitt och brungrått, mer diffust i yttre delen.

Coleophora
uliginosella

Odonsäckmal

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vaccinium uliginosum

Liknande (21 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora plumbella
Blygrå säckmal
Coleophora vitisella
Ljusbrun lingonsäckmal
Coleophora glitzella
Blek lingonsäckmal
Coleophora orbitella
Grå björksäckmal
Coleophora antennariella
Skogsfrylesäckmal
Coleophora lutarea
Grå kapselsäckmal