Kännetecken: Smala brungrå framvingar. Antennerna ringade i vitt och brungrått, mer diffust i yttre delen.

Coleophora
uliginosella

Odonsäckmal

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vaccinium uliginosum

Liknande (21 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora spiraeella
Spireasäckmal
Coleophora fuscocuprella
Mindre grönglanssäckmal
Coleophora obscuripalpella
Mörk skvattramsäckmal
Coleophora thulea
Hjortronsäckmal
Coleophora unigenella
Fjällsippesäckmal
Coleophora juncicolella
Mindre ljungsäckmal