Kännetecken: Ej inlagda

Chrysoesthia
sexguttella

Fläckmållemal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Amaranthus, Atriplex, Chenopodium

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Chrysoesthia drurella
Praktmållemal
Epermenia farreni
Björnlokeskärmmal
Athrips amoenellus
Praktstävmal