Kännetecken: Grå framvingar, kluvna till 2/3 och med längsgående rader av vita fläckar. Stor mörk fläck vid inskärningens bas. Bakvingar mörkgrå. Grå fransar på främre fliken.

Stenoptilia
pelidnodactyla

Mandelblommefjädermott

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 16-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Saxifraga granulata

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Stenoptilia pneumonanthes
Klockgentianafjädermott
Stenoptilia pterodactyla
Teveronikefjädermott
Stenoptilia veronicae
Strandveronikefjädermott
Stenoptil. bipunctidactyla
Ängsväddsfjädermott
Stenoptilia zophodactyla
Arunfjädermott
Stenoptilia islandica
Tuvbräckefjädermott