Arter med Viola canina (Ängsviol) som värdväxt

Antal arter: 8 Detaljer
Argynnis paphia
Argynnis paphia
Silverstreckad pärlemorfjäril
Argynnis adippe
Argynnis adippe
Skogspärlemorfjäril
Argynnis niobe
Argynnis niobe
Hedpärlemorfjäril
Argynnis laodice
Argynnis laodice
Skuggpärlemorfjäril
Issoria lathonia
Issoria lathonia
Storfläckig pärlemorfjäril
Boloria selene
Boloria selene
Brunfläckig pärlemorfjäril
Scopula immutata
Scopula immutata
Ängslövmätare
Camptogramma bilineata
Camptogramma bilineata
Gulvingad fältmätare