Arter med Valeriana (Vänderötter) som värdväxt

Antal arter: 9 Detaljer
Philedonides lunana
Philedonides lunana
Vårbredvecklare
Pandemis dumetana
Pandemis dumetana
Björnbärsbredvecklare
Scoparia ambigualis
Scoparia ambigualis
Föränderligt ugglemott
Melitaea diamina
Melitaea diamina
Sotnätfjäril
Melitaea athalia
Melitaea athalia
Skogsnätfjäril
Scopula immutata
Scopula immutata
Ängslövmätare
Eupithecia valerianata
Eupithecia valerianata
Vänderotsmalmätare
Eupithecia subfuscata
Eupithecia subfuscata
Hallonmalmätare
Gortyna flavago
Gortyna flavago
Kardborrfly