Arter med Ulmus minor (Lundalm) som värdväxt

Antal arter: 3 Detaljer
Cirrhia gilvago
Cirrhia gilvago
Ockragult gulvingsfly
Bucculatrix ulmifoliae
Bucculatrix ulmifoliae
Lundalmskronmal