Arter med Typha angustifolia (Smalkaveldun) som värdväxt

Antal arter: 3 Detaljer
Limnaecia phragmitella
Limnaecia phragmitella
Kaveldunsfransmal
Nonagria typhae
Nonagria typhae
Kaveldunsfly
Globia sparganii
Globia sparganii
Igelknoppsfly