Arter med Tripolium vulgare (Strandaster) som värdväxt

Antal arter: 3 Detaljer
Coleophora asteris
Coleophora asteris
Strandastersäckmal
Phalonidia affinitana
Phalonidia affinitana
Strandasterblomvecklare
Eucosma tripoliana
Eucosma tripoliana
Strandasterfrövecklare