Arter med Trifolium repens (Vitklöver) som värdväxt

Antal arter: 7 Detaljer
Parectopa ononidis
Parectopa ononidis
Vickerstyltmal
Coleophora frischella
Coleophora frischella
Tidig grönglanssäckmal
Coleophora mayrella
Coleophora mayrella
Klövergrönglanssäckmal
Chionodes lugubrellus
Chionodes lugubrellus
Tvåbandad stävmal
Cydia compositella
Cydia compositella
Klövervecklare
Oncocera semirubella
Oncocera semirubella
Käringtandsmott
Colias tyche
Colias tyche
Fjällhöfjäril