Arter med Teucrium scorodonia (Lundgamander) som värdväxt

Antal arter: 3 Detaljer
Anania verbascalis
Anania verbascalis
Kungsljusmott
Paratalanta pandalis
Paratalanta pandalis
Spensligt ängsmott