Arter med Stellaria holostea (Buskstjärnblomma) som värdväxt

Antal arter: 8 Detaljer
Coleophora lutarea
Coleophora lutarea
Grå kapselsäckmal
Coleophora lithargyrinella
Coleophora lithargyrinella
Olivfärgad stjärnblomssäckmal
Coleophora solitariella
Coleophora solitariella
Skarpringad stjärnblomssäckmal
Caryocolum blandellum
Caryocolum blandellum
Svartfläckig buskstjärnblomsmal
Caryocolum tricolorellum
Caryocolum tricolorellum
Trefärgad stjärnblomsmal
Caryocolum huebneri
Caryocolum huebneri
Mindre buskstjärnblomsmal
Caryocolum kroesmanniellum
Caryocolum kroesmanniellum
Större buskstjärnblomsmal
Euphyia biangulata
Euphyia biangulata
Tvåspetsad fältmätare