Arter med Stachys sylvatica (Stinksyska) som värdväxt

Antal arter: 10 Detaljer
Coleophora lineolea
Coleophora lineolea
Stinksyskesäckmal
Endothenia nigricostana
Endothenia nigricostana
Stinksyskevecklare
Endothenia quadrimaculana
Endothenia quadrimaculana
Större rotvecklare
Amblyptilia acanthadactyla
Amblyptilia acanthadactyla
Stinksyskefjädermott
Amblyptilia punctidactyla
Amblyptilia punctidactyla
Stormhattsfjädermott
Anania stachydalis
Anania stachydalis
Stinksyskemott
Scopula nigropunctata
Scopula nigropunctata
Svartpunkterad lövmätare
Perizoma alchemillata
Perizoma alchemillata
Dånfältmätare
Autographa pulchrina
Autographa pulchrina
Purpurmetallfly