Arter med Silene nutans (Backglim) som värdväxt

Antal arter: 9 Detaljer
Coleophora albella
Coleophora albella
Svartvit säckmal
Coleophora galbulipennella
Coleophora galbulipennella
Större backglimssäckmal
Coleophora hackmani
Coleophora hackmani
Punkterad backglimssäckmal
Coleophora nutantella
Coleophora nutantella
Ljusringad backglimssäckmal
Caryocolum vicinellum
Caryocolum vicinellum
Smällglimsmal
Caryocolum cauligenellum
Caryocolum cauligenellum
Backglimsgallmal
Perizoma hydrata
Perizoma hydrata
Glimfältmätare
Eupithecia venosata
Eupithecia venosata
Glimmalmätare