Arter med Silene dioica (Rödblära) som värdväxt

Antal arter: 7 Detaljer
Coleophora lithargyrinella
Coleophora lithargyrinella
Olivfärgad stjärnblomssäckmal
Caryocolum viscariellum
Caryocolum viscariellum
Rödblärearvmal
Perizoma affinitata
Perizoma affinitata
Blärefältmätare
Perizoma flavofasciata
Perizoma flavofasciata
Brunflammig fältmätare
Mesotype didymata
Mesotype didymata
Tvillingfläckad fältmätare
Hadena bicruris
Hadena bicruris
Större vitblärefly
Hadena capsincola
Hadena capsincola
Mindre vitblärefly